Børnepatienter

BØRNEPATIENTER

Lovgivningen er således i dag, at man som forældre frit kan vælge at lade sit barn behandle hos en privatpraktiserende tandlæge uanset barnets alder.

Kommunalbestyrelserne er ved lov forpligtede til at stille vederlagsfri tandbehandling i den kommunale tandpleje til rådighed for børn og unge under 18 år. Ved lovændring i 2004 kunne børn og unge under 16 år, frit vælge at modtage behandling i privat tandlægepraksis efter eget valg, hvis der ønskes et andet behandlingstilbud end det kommunen stiller til rådighed.

Økonomi

Børn og unge under 16 år.

Børn og unge under 16 år, der vælger at modtage et andet tilbud om tandbehandling end det Norddjurs kommune stiller til rådighed, skal selv betale 100% af regningen fra den privatpraktiserende tandlæge.

Unge mellem 16 og 18 år.

For unge mellem 16 og 18 år er der frit valg blandt kommunens tandplejetilbud og privatpraktiserende tandlæger uden nogen form for brugerbetaling. Der skal dog her laves en aftale med kommunen, inden behandlingen påbegyndes.