Behandlinger

BEHANDLINGER

For at bevare dine tænder og dit tandkød sundt længst muligt, udfører vi en grundig undersøgelse og diagnostik, samt sikre et højt informationsniveau hele vejen igennem. Det er altafgørende at diagnosticere og behandle behandlingskrævende tilstande i tide.

På Grenå Tandlægeklinik er det erfarne tandlæger og autoriserede tandplejere, der sammen er ansvarlig for undersøgelser og behandlingsplanlægninger, mens alle tandrensninger udføres af tandplejerne.

Vi er altid opdateret på nye materialer og metoder, og du sikres derfor moderne tandbehandling hos os. Vi bestræber os på at vælge den bedste kvalitet af materialer, når vi køber ind til vores klinik.

Hygiejnen på klinikken følger som minimum de anbefalede standarder, for at sikre den bedst mulige klinikhygiejne og patientbehandling.

I mellem hver patient, autoklaveres vores instrumenter, og der bruges kun sterilt vand til alle vores behandlinger. Autoklaveringprocedurerne kontrolleres jævnligt af Statens Seruminstitut, og kimtallet i alle klinikkens behandlingsunits kontrolleres fast af  Højvang Laboratorium A/S.